Priser

Priser för en dagisplats:

     Heltid 5 dagar i veckan = 2800 kr/mån
     Halvtid 5 halvdagar i veckan, fm eller em = 2100 kr/mån
     Deltid 3 dagar i veckan = 2100kr/mån
     Deltid 2 dagar i veckan = 1800kr/ mån

Betalning sker via bankgiro 5646-9091 i förskott varje månad och ska finnas på kontot senast den 28:e!